Výběrová řízení

Děkan Technické fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících pozic.

  1. Postdoktorandské pozice na partnerské indonéské univerzitě v oblasti pokročilých metod zpracování semen olejnin - junior.
  2. Vědeckovýzkumný pracovník na Technické fakultě v oblasti pokročilých metod zpracování semen olejnin - senior.
  3. Postdoktorandské pozice na Technické fakultě v oblasti pokročilých metod zpracování semen olejnin.

Pozice je spolufinancována EU, řídící orgán Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu Podpora rozvoje mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků ČZU v Praze, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008366. Průběh mobility podléhá pravidlům pro žadatele a příjemce, specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027).

Soubory ke stažení