Podání přihlášky ke studiu

Aktuální informace k výuce

Vážené studentky, vážení studenti, kolegyně a kolegové,

s ohledem na zhoršující se epidemickou situaci, bude v období od 21.12.2020 do 17.1.2021 účast na výuce, získávání zápočtů a skládání zkoušek možné pouze distanční formou prostřednictvím LMS Moodle a MS Teams případně aplikace ZOOM. Toto omezení se týká i plánovaného blokového cvičení pro studenty kombinované fromy studia.  Plánované aktivity, vyžadující prezenční přítomnost studentů, budou posunuty do období, kdy jejich plnění bude umožněno.

Jelikož mohou, i přes veškerou snahu pedagogů, vznikat při online způsobu výuky různé problémy, je cílem vedení Technické fakulty tyto problémy řešit co nejrychleji. Proto prosím vzniklé dotazy, připomínky ale i pochvaly nejefektivněji a nejrychleji vyřešíte prostřednictvím formuláře TF online – dotazy a připomínky k výuce

Podmínky studia a přítomnosti na fakultě pro toto období upravuje Nařízení děkana č. 16/2020 a Rozhodnutí rektora č.30/2020.

Milé studentky a milí studenti, vím, že současná situace není lehká, ale věřím, že společně to zvládneme a vyjdeme z této situace posilněni o nové znalosti, zkušenosti a dovednosti.

Děkuji Vám za pochopení a dovolím si popřát klidné svátky a do roku 2021 pevné zdraví, štěstí a studijní úspěchy.

doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., děkan

 

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu