Podání přihlášky ke studiu

Dobrovolné jazykové kurzy pro akademickou obec

  • Dobrovolné jazykové kurzy jsou určeny pouze pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU Praha a jsou odborně garantovány KJ PEF ČZU.
  • Jde o kurzy placené: 1 200,- Kč/20 vyučovacích hodin za 1 semestr. Platba proběhne na 1. hodině vyučujícímu proti stvrzence o zaplacení.
  • Za předpokladu, že budou nabídnuté kurzy naplněny (minimálně 12 uchazečů zaplatí výše uvedené vložné). Kurz bude zahájen v 1. výukovém týdnu LS 2019/20.
  • Nabídka jazykových kurzů na LS 2019/20 bude zveřejněna v aplikaci UIS, na Facebooku všech fakult  ČZU, na  webové stránce KJ: http://katedry.czu.cz/kj odkaz na „dobrovolné kurzy“ a dále na nástěnce KJ ve 3. patře CEMS II - proti sekretariátu, kde bude případně po 3. únoru 2020 doplněna.
  • Přihlášení na kurz je možno provést kdykoliv elektronicky prostřednictvím e-mailových adres vyučujících (níže) nebo přímo zápisem do listiny, která bude vyvěšena na nástěnce KJ ve 3. patře CEMS II - proti sekretariátu, po 3. únoru 2020.

Více informací naleznete na webu Katedry jazyků v sekci "Dobrovolné kurzy"

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu