Podání přihlášky ke studiu

OP VVV: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
30.08.2019
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 15. března 2019 výzvu s názvem Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA - IF III v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu prostřednictvím podpory kvalitních projektů, které byly v roce 2018 předloženy do výzvy Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCA-IF 2018), a které jsou uvedeny v „no money“ seznamu. Intervence se konkrétně zaměří na profesní růst výzkumných pracovníků, kvalitní výzkum, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty European Fellowships.

Výzva podporuje kvalitní projekty, které byly v roce 2018 předloženy do výzvy Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCA-IF–2018), byly Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny a dostaly se tedy na tzv. seznam no money projektů. Výzva podporuje pouze projekty European Fellowships.

Žádost obsahující takový projekt se nesmí obsahově lišit od žádosti schválené v Horizontu 2020 – MSCA-IF včetně zachování hostitelské organizace.

Podporované aktivity:

Příjezdy do České republiky a výjezdy z České republiky v rámci projektů MSCA, které byly Evropskou komisí kladně hodnoceny, ale vzhledem k nedostatku finančních prostředků nebyly podpořeny:

  • "no money" projekty MSCA - příjezdy do ČR (vědecko-výzkumné pobyty výzkumných pracovníků ze zahraničí v ČR)
  • "no money" projekty MSCA - výjezdy z ČR (vědecko-výzkumné pobyty výzkumných pracovníků z ČR v zahraničí)

Podpůrný nástroj: Podpora rodiny výzkumného pracovníka. Podpůrný nástroj nemůže být samostatnou aktivitou.

Obsahem aktivit jsou zejména vědecko-výzkumné pobyty zaměstnanců příjemce – tzv. mobility, v případě aktivity č. 2 rovněž návratová fáze. Délka mobility (tj. čistého pracovního pobytu výzkumného pracovníka) se musí pohybovat v rozmezí minimálně 12 měsíců a maximálně 24 měsíců.

Alokace výzvy: 100 mil. Kč

Výše dotace: minimální výše výdajů není určena, max. výše výdajů 100 mil. Kč
Podíl dotace na způsobilých výdajích: fixní měsíční příspěvek
Doba realizace: 12 - 45 měsíců, max. do 31. 12. 2022
Předkládání projektových žádostí: do 30. 8. 2019. Vzhledem k tomu, že každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost, prosíme, v případě zájmu o tuto výzvu, nejprve kontaktovat Oddělení pro strategii na email: jiranova@rektorat.czu.cz.

English ☰ Menu