Informační systém řízení údržby s nadstavbou benchmarkingu a s přihlédnutím k výzvě Průmysl 4.0

Poskytovatel: TA0 - Ministerstva průmyslu a obchodu MPO TRIO,
Hlavní příjemce: Numerica s.r.o.,
Období řešení projektu: 2017-2020,
Hlavní řešitel na ČZU: Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.,
Člen řešitelského týmu: prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc., prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Ing. Jindřich Pavlů, Ph.D., doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D., Eva Špásová
Řešitelská katedra: Katedra jakosti a spolehlivosti strojů
FV20286.

 

Na katedře jakosti a spolehlivosti strojů je řešen projekt Ministerstva průmyslu a obchodu MPO TRIO č. FV20286 s názvem „Informační systém řízení údržby s nadstavbou benchmarkingu a s přihlédnutím k výzvě Průmysl 4.0“. Hlavním cílem projektu je vytvořit moderní informační systém pro řízení údržby, který naplňuje požadavky výzvy Průmysl 4.0. Systém bude vedle základních funkcí podporovat prediktivní údržbu při využití pokročilých metod analýzy dat pro optimalizaci procesů údržby a služeb. Navíc bude doplněn o modul "Benchmarking údržby" pro porovnávání výkonnosti údržby s ostatními výrobními podniky a jejich údržbami v rámci České republiky. Zavedení technologických požadavků nové průmyslové revoluce do systému řízení údržby přináší maximální možnou automatizaci, co nejvíce nezávislou na lidské obsluze, která bude schopna pracovat s kyberneticko-fyzikálními systémy. Výstupy projektu zvýší efektivnost, bezpečnost, udržitelnost a spolehlivost údržbářských procesů v průmyslu a posílí konkurenceschopnost průmyslových organizací a údržbářských služeb. Koordinačním pracovištěm projektu je firma Numerica s.r.o. Odpovědným řešitelem projektu za TF ČZU v Praze je Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.