Vliv aplikace biologicky transformované organické hmoty a biouhlu na stabilitu produkčních vlastností půd a snížení environmentálních rizik

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR),
Hlavní příjemce: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.,
Období řešení projektu: 2017-2020,
Hlavní řešitel na ČZU: doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D.,
Člen řešitelského týmu: prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc., Ing. Petr Novák, Ph.D., Mgr. Jitka Kumhálová, Ph.D.,
Řešitelská katedra: Katedra využití strojů
TH02030169.

 

Cílem projektu je experimentálně ověřit, kvantitativně definovat a pro zemědělskou praxi doporučit optimální dávky a způsob aplikace biologicky transformované organické hmoty - BTOH (statkových hnojiv) a biouhlu, pro zvýšení stability produkčních vlastn. půd a biodiverzity za současného snížení environm. rizik. Dalším cílem je pokračovat v ověřování účinnosti (viz. TA04021390) aktivátorů BTOH statkových hnojiv na kvalitu stájového prostředí, zlepšení ekonomiky výroby statkových hnojiv. Praktické výstupy projektu získané vyhodnocením 4-7 letých experimentálních dat maloparcelových a poloprovozních polních pokusů budou definovat potenciál aplikované BTOH a biouhlu, na zlepšení fyzikálně-chemicko-biologických vlastností půd, výnosového potenciálu a snížení energetické náročnosti na zpracování půd.