Výzkum a vývoj technologie a strojů pro pěstování chmele na nízkých konstrukcích

Na katedře zemědělských strojů je řešen projekt Technologické agentury ČR č. TA03021046 s názvem „Výzkum a vývoj technologie a strojů pro pěstování chmele na nízkých konstrukcích.“ Projekt řeší komplexní výzkum a vývoj technologie pěstování chmele na nízkých konstrukcích. Řešení zahrnuje inovaci mobilního sklízeče chmele, realizaci vhodného prostředku k efektivní přepravě chmele, realizaci zásobníku s kontinuálním dávkováním očesané hmoty, realizaci separační linky a etapu vlastního pěstování chmele na nízké konstrukci. Koordinačním pracovištěm projektu je Chmelařský institut, s.r.o. Odpovědným řešitelem projektu za ČZU je doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.

Další články v rubrice

English ☰ Menu