Využití elektromotorů na zemědělských strojích

Na katedře zemědělských strojů je řešen projekt Technologické agentury ČR č. TA03010138 s názvem „Využití elektromotorů na zemědělských strojích.“ Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj elektrických pohonů pracovních nástrojů a elektronických řídicích systémů zemědělských strojů. V rámci projektu je vyroben prototyp stroje, jehož mechanické pohony budou nahrazeny pohony elektrickými. Prototyp je testován v různých provozních podmínkách. Koordinačním pracovištěm projektu je firma Bednar FMT, s.r.o. Odpovědným řešitelem projektu za ČZU je prof. Dr. Ing. František Kumhála. Projekt je řešen ve spolupráci s Katedrou jakosti a spolehlivosti strojů a s Katedrou elektrotechniky a automatizace.

Další články v rubrice

English ☰ Menu