Návrh metodiky dynamického měření a konstrukčních úprav válcové zkušebny při hodnocení brzdného účinku vozidel

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR),
Hlavní příjemce: ČZU v Praze,
Období řešení projektu: 2017-2019,
Hlavní řešitel na ČZU: doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D.,
Člen řešitelského týmu: Ing. Daniel Mader, prof. Ing. Ladislav Pejša, DrSc., Ing. Bohuslav Peterka, Ph.D., Eva Špásová
Řešitelská katedra: Katedra jakosti a spolehlivosti strojů
TG03010020.

 

Na katedře jakosti a spolehlivosti strojů je řešen projekt Technologické agentury ČR č. TG03010020 s názvem „Návrh metodiky dynamického měření a konstrukčních úprav válcové zkušebny při hodnocení brzdného účinku vozidel“. Řešení projektu má za úkol vytvořit nový postup (dynamické měření a hodnocení brzdného účinku) vedoucí k tvorbě nového nebo inovovaného produktu (válcová zkušebna), který je zaměřen na zajištění bezpečnosti dopravních prostředků (silničních vozidel) a dopravních procesů (styl jízdy řidičů). Koordinačním pracovištěm projektu je Centrum inovací transferu technologií ČZU v Praze. Odpovědným řešitelem projektu za TF ČZU v Praze je doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D.