Šetrný způsob konzervace pivovarských a dalších cenných látek chmele

Na katedře zemědělských strojů je řešen projekt Ministerstva zemědělství ČR č. QJ1510004 s názvem „Šetrný způsob konzervace pivovarských a dalších cenných látek chmele.“ Katedra zemědělských strojů je koordinačním pracovištěm projektu. Cílem projektu je předat koncovému uživateli - chmelařským a zpracovatelským podnikům – komplexně inovovaný proces sušení na stávajících pásových a komorových sušárnách s důrazem na zajištění zvýšení jejich účinnosti, inovaci současné klimatizace a snížení energetické náročnosti při sušení chmele a dále zcela novou koncepci nízkoteplotního sušení speciálních odrůd chmele v komorové sušárně. Zodpovědným řešitelem projektu je doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.

Další články v rubrice

English ☰ Menu