Vývoj technologie stabilizace digestátu z výroby bioplynu pomocí degradabilní organické matrice pro účely strojní fertilizace půdy

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR),
Hlavní příjemce: ČZU v Praze,
Období řešení projektu: 2017-2019,
Hlavní řešitel na ČZU: Ing. Barbora Tamelová,
Člen řešitelského týmu: Ing. Jan Velebil, Ing. Kamil Kraus, Ing. Dušan Kováč
Řešitelská katedra: Katedra technologických zařízení staveb
TJ01000281.

 

Předmětem projektu je řešení a vývoj technologie výroby nového typu zemědělského hnojiva stabilizací tekutého odpadu z výroby bioplynu (digestátu) pomocí matrice na bázi organického uhlíku připravené z odpadů ze zpracování biopaliv první generace metodou torefakce. Opětovným půdním využitím a znovu zapracováním stabilizovaných odpadů z výroby biopaliv do zemědělských půd bude docílena udržitelnost využívání paliv z obnovitelných zdrojů a snížení množství použitých umělých hnojiv. Proto cílem řešeného projektu je vývoj technologie pro regeneraci odpadů z výroby biopaliv první generace a bioplynu pro účely strojové fertilizace zemědělské půdy. Využitím a kombinací dvou typů odpadů, digestátů a pokrutin, lihových výpalků a řepkového šrotu, které jsou v současné době obtížně zpracovávány, a to rozstřikem nebo spalováním, vznikne unikátní nový produkt - půdní doplněk pro výživu zemědělských plodin. Zpětným zapravením obsažených živin do půdy bude docíleno, na rozdíl od současného zpracování těchto odpadů, zvýšené udržitelnosti a výnosu zemědělských půd a snížení trvalého půdního deficitu živin vznikajícího přetěžováním polí účelovým jednodruhovým výsevem.