Biologické transformace organické hmoty jako efektivní nástroj pro snížení emisí NH3 a využití získaných živin pro zlepšení vlastností půdy

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR),
Hlavní příjemce: Agrovýzkum Rapotín s.r.o.,
Období řešení projektu: 2014-2017,
Hlavní řešitel na ČZU: doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D.,
Člen řešitelského týmu: prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc., Ing. Petr Novák, Ph.D.,
Řešitelská katedra: Katedra využití strojů
TA04021390.

 

Hlavním cílem je prokázat účinnost aktivátorů biologické transformace organické hmoty statkových hnojiv na kvalitu stájového prostředí, úsporu steliva, zvýšení výživové hodnoty fermentovaných statkových hnojiv. Ověřit vliv aplikace fermentovaných statkových hnojiv a pomocných půdních látek na změnu fyzikálních, fyzikálně chemických a biologických vlastností půdy, fixaci organické hmoty, zlepšení parametrů infiltrace a retence vody, snížení náchylnosti pozemků k erozi a snížení energetické náročnosti na zpracování půdy.