VaV pracovních nástrojů zemědělských strojů

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR),
Hlavní příjemce: Farmet a.s.,
Období řešení projektu: 2015-2017,
Hlavní řešitel na ČZU: Doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D.,
Člen řešitelského týmu: Doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.,
Řešitelská katedra: Katedra materiálu a strojírenské technologie
TA04021078.

 

Cílem projektu je tvarová a materiálová optimalizace pracovních nástrojů zemědělských strojů s cílem zvýšení kvality práce, životnosti a energetické efektivity. Novost projektu spočívá ve využití DEM (discret elements methods) metod matematického modelování při optimalizaci pracovních nástrojů zemědělských strojů na zpracování půdy a setí s cílem zvýšení životnosti, zvýšení kvality práce, snížení tahového odporu a snížení spotřeby pohonných hmot. DEM umožňují vytvořit velmi věrný model půdního prostředí. Modely půdního prostředí nemohly být dosud vytvořeny. Rozvoj DEM a výrazný posun ve výkonnosti výpočetní techniky umožňuje nyní tyto pokrokové metody využít. Po vytvoření modelu půdy bude možné provádět testování a optimalizaci různých tvarů pracovních nástrojů ve virtuálním prostředí. Do finálního laboratorního a polního testování mohou být zařazeny již pouze vybrané nejnadějnější geometrie, čímž se vývoj výrazně zrychlí a zlevní. DEM model půdy může sloužit pro další vývoj pracovních nástrojů zemědělských strojů i po skončení projektu.