Podání přihlášky ke studiu

GA ČR veřejná soutěž Lead Agency USA (NSF)

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
31.12.2021
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
 

Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci nové spolupráce s americkou National Science Foundation (NSF).

 

Výzva je kontinuální. Česká část návrhu projektu musí být doručena GA ČR do 7 dnů od podání návrhu projektu k NSF.

Podporované oblasti:

  • Artificial Intelligence
  • Nanotechnology
  • Plasma Science

 

Specifické náležitosti přihlášky nestanovené v rámci Pravidel:

Část C1: Vložte prosím jednostránkový cover sheet obsahující: název projektu, jméno navrhovatele (popřípadě spolunavrhovatele) a dalších členů týmu, rozšířený abstrakt v anglickém jazyce.

Doba trvání projektu: 24 - 36 měsíců

 

English ☰ Menu