Podejte si přihlášku do 2. kola přijímacího řízení.