Podání přihlášky ke studiu

Termíny zápisů nových studentů ke studiu - červen 2021

Vážená uchazečko, Vážený uchazeči,

v souvislosti s nařízením děkana č. 4/2021 o změně podmínek přijímacího řízení Vám byla prominuta přijímací zkouška a doporučeným dopisem Vám byla zaslána pozvánka k zápisu do studia na Technické fakultě ČZU.

Přesný termín Vašeho zápisu naleznete v písemné pozvánce a zároveň je zveřejněn v souborech uložených níže. Podle čísla Vaší přihlášky vyhledáte v souboru přesný termín Vašeho zápisu ke studiu. Vaše případné dotazy související s přijímacím řízením můžete posílat na adresu jiroutkoval@tf.czu.cUchazeči, kteří mají podanou přihlášku a nejsou uvedeni v seznamech pro červnové zápisy, budou pozváni k zápisu ke studiu, který proběhne v termínu od 12. do 16. červencem 2021 (zařazení do příslušného dne bude upřesněno, informace bude odeslána uchazečům doporučeným dopisem a opět zveřejněním na webu Technické fakulty).

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu