Konference TAE 2016

Ve dnech 7. až 9. záři 2016 proběhla na Technické fakultě ČZU v Praze významná mezinárodní konference „6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016“. Tato konference je zaměřena na problematiku nových trendů vevýzkumu a vývoji zemědělského inženýrství a to zejména na obory: Agricultural Engineering; Automation Technology; Biosystem Engineering; Energy and Renewable Energy; Engineering Technology; Mechanics and Material Science; Production Engineering; Vehicles and Logistics.

Konference TAE je dlouhodobě považována za prestižní konferenci celosvětového významu, která je organizována pravidelně již od roku 1992. Letošní konference TAE 2016 se zúčastnilo 130 registrovaných účastníků, z nichž více než polovina jich přijela ze zahraničí. Celkem se konference zúčastnili účastníci z patnácti zemí a třech kontinentů.

Během slavnostního zahájení konference byly uděleny pamětní medaile děkana technické fakulty prof. Ing. Ladislavovi Nozdrovickému, PhD., profesorovi Slovenské polnohospodárské niverzity v Nitře (Slovensko) a doc. Dr. Gürkanu A. K. Gürdilovi, Ph.D. docentovi Ondokuz Mayis University Samsun (Turecko). Pamětní medaile byly uděleny za rozvoj vzájemných mezinárodních vztahů, za propagaci dobrého jména České republiky v zahraničí a také za přínos k rozvoji vědního oboru zemědělského inženýrství. Program konference zahrnoval plenární zasedání, kde byly formou vyzvaných přednášek představeny tendence v oboru Agricultural Enginnering a budoucí směrování výzkumných aktivit. Jednání jednotlivých odborných sekcí pak probíhalo v posluchárnách kruhové haly a v odpoledni posledního jednacího dne pak proběhla prezentace posterů. Poslední den konference byl věnován doprovodnému programu ve formě exkurzí podle zájmu jednotlivých účastníků.